Menu

Priests

Priest Narsimha

Religious Qualifications: Smarta karmas, Gruhapravesha, Vastu Shanti, Ganpati, Mruthumjaya, Lakshmi Narayana Vratham, Sudarshana, Navagraha & Rudra Homas, Shastyabdapoorthishanti, Bheemaradha shanty, Shatabhishekashanti, Sahasra Chandra darshana shanti, Aadhyatmika rudrashanti, Sakaladevadta archanas, Satyanarayana pooja, Seetarama kalyana, Shiva kalyanam, (smartha vidhi), Shukla Yajur Veda Vidhan & Sahitya, etc.